Archiwum zaproszeń do składania ofert

dot. realizacji projektu p.n.: "Budowa szerokopasmowej sieci internetowej FTTH na terenie gmin powiatu pajęczańskiego", o numerze POIG.08.04.00-10-112/12

Lp. Przedmiot postępowania Znak postępowania
1. Dostawa materiałów do budowy sieci telekomunikacyjnej FTTH. 1-2013/POIG-8.4/112
2. Wykonanie usług wybudowania światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH na istniejącej podbudowie słupowej (Działanie 1). 2-2013/POIG-8.4/112
3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Opracowanie projektu wykonawczego na powieszenie kabli światłowodowych po linii NN. Opracowanie przebiegu trasowego linii optotelekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji T-01. 3-2013/POIG-8.4/112
4. Opracowania projektu budowlano-wykonawczego. Opracowania projektu wykonawczego na powieszenie kabli światłowodowych po linii NN. Opracowania przebiegu trasowego linii optotelekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji T-01. 4-2014/POIG-8.4/112
5. Wykonanie usług wybudowania światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH na istniejącej podbudowie słupowej (Działanie 2). 5-2014/POIG-8.4/112