Zadzwoń do nas: +48 34 311 27 49

Projekty UE

Budowa szerokopasmowej sieci internetowej FTTH na terenie gmin powiatu pajęczańskiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany będzie na terenie gmin powiatu Pajęczańskiego: Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie oraz Sulmierzyce. Swym zasięgiem obejmie następujące miejscowości: Nowa Brzeźnica, Stara Brzeźnica, Strzelce Wielkie, Pomiary, Wiewiec, Wola Wiewiecka, Zamoście, Zamoście Kolonia, Sulmierzyce i Dąbrowa k. Sulmierzyc.

Jednym z priorytetowych zadań jakie stawiamy przed sobą w naszej firmie jest ciągła modernizacja sieci oraz nieustanna jej rozbudowa, mająca na celu zwiększanie przepustowości oraz docieranie do klientów z nowych obszarów. Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury szkieletowej poprzez inwestycję, mająca na celu umożliwienie klientom z obszaru gmin powiatu pajęczańskiego korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu za pośrednictwem światłowodowych łączy FTTH. Przyczyni się to do zwiększenia maksymalnych transferów możliwych do osiągnięcia przez klienta końcowego.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2014-09-01

Powrót do góry